Sıkça Sorulan Sorular
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sıkça sorulan sorular;

İş yeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir?

Türkiye’ki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir. Özel statüleri gereği Batı Trakya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından çalışma izni olanlar ile hekimlik mesleğini Türkiye’de yapmalarına Sağlık Bakanlığı’nca izin verilen hekimler de katılabilir.

İş yeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Geçerli sertifikalar alındıkları tarih itibariyle 5 yıl süreyle geçerlidir.


İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır?

Belgenin alınış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Yenileme eğitiminden sonra tekrar vize edilerek 5 yıl daha geçerlidir.

İş güvenliği uzmanlığı kurslarına kimler katılabilir?

Diplomasında mühendis ibaresi olanlar, teknik öğretmenler, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik ya da kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.


Eğitim sonunda sınavları kim yapar?

Merkezi sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yapar.