Hizmetlerimiz
İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri
İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
 
tümü »
 
Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri
Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri İlkyardım eğitimi ve ilkyardım sertifikası vermeye yetkili kuruluşumuzda görevli olan, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitmenlerimizce uygulanacak 16 veya 40 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yapacağı teorik ve pratik sınavlarda başarılı olan herkes, SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKALI İLKYARDIMCI olabilir.
 
tümü »
 
 
İş Yeri Hekimliği
İş Yeri Hekimliği İş yeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
 
tümü »
 
İş Güvenliği Eğitimleri
İş Güvenliği Eğitimleri 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu
 
tümü »
 
 
Acil Durum Planı
Acil Durum Planı Kurumlara Özel Acil Durum Eylem Planları, Tatbikatları ve Uygulamaları
 
tümü »
 
Risk Analizi
Risk Analizi MADDE 10 - (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
 
tümü »